آموزش 3D Max تری دی مکس | دوره حرفه ای

آموزش 3dmax یکی از مهمترین بخش هایی میباشد که در رشته های مهندسی باید بیاموزید. 3d max از برنامه های کاربردیست که اکثر مهندسین برای طراحی های سه بعدی نیازمند این برنامه هستند. همچنین بازار کار برای کسانی که این برنامه را یاد دارند بسیار خوب بوده و میتوانند در شرکت های مهندسی با حقوق کافی استخدام شوند.