هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود | ثبت نام

آموزش ادبيات با همراه نكات طلایی كنكور و سير تا پياز آن

دسته بندی : تحصیلی
1400/05/16

ادبيات چيست ؟ چه اهميتی در كنكور دارد ؟

ادبيات يكی از درس های شيرين در دوران تحصيلی است  و آموزش ادبيات كه ما را به زبان مادری خودمان ترويج ميدهد و اين كار را براساس چندين تكنيك های مختلف توسط افرادی كه آن را تاليف ميكنند صورت ميگرد ؛ ولی حالا ادبيات در دوران تحصيلی و كنكور چه اهميتی خواهد داشت ؟

ادبيات يكی از دورس های اختصاصی در كنكور است كه بايد  به آن خيلی توجه كرد ( علاوه بر دبيران كه تخصصشان آموزش ادبيات است ) در غير اين صورت به كاهش چشمگيری در رتبه كنكور خود برخورد خواهيد كرد ؛ ادبيات و آموزش ادبيات آن به چند نكات مهم بستگی دارد كه در ادامه اين مقاله از سايت برتر آموز برای شما عنوان خواهيم كرد.

 

آموزش ادبيات :

 

اولين گام در آموزش ادبيات داشتن تمركز كامل بر مطالب و تمام نكات هایی كه در گوشه  كنار های كتاب عنوان شده است ؛ شما با توجه به مطالعه زياد در اين زمينه بايد به تمام آن ها تسلط يابيد در غير اين صورت يك قلم را جا انداخته ابد.

اولين كتابی كه به صورت تخصصی ادبيات را به شما آموزش ميدهد  در دوران دبيرستان و ادبيات دهم  است كه در چهار رشته متفاوت ( رياضی و فيزيك ، علوم انسانی ،‌ تجربی ، فنی حرفه ایی ) است كه كتاب دهم آنان ادبياتشان يكسان و در هرساي ديگر تغيير خواهد كرد.

ادبيات دهم : شما وقتی وارد پايه دهم ميشويد بايد تمام دوران تحصيلی خود را تا به اينجای كار كنار بگزاريد و آماده عصر جديدی از دوران تحصيلی خود شويد؛ ما چندين نكته را با توجه با آموزش ادبيات در اين پايه را برای شما عنوان خواهيم كرد:

 • اولين نكته در رابطه با آموزش ادبيات در پايه دهم اين است كه شما در ابتدا با وارد شدن به اين كتاب بايد به اولين شعری كه عنوان شده است ( ستايس ) بايد به آن خيلی توجه كنيد و اينكه بيشتر معلمان از اين شعر سوالات زيادی طرح ميكنند به آن دليل كه دانش آموزان اهميت كمتری به اين موضوع ميدهند.

 

 • بيشتر تمركز ادبيات پايه دهم بر موضعات آرايه ها است كه چندين نوع از آن ها را تمارين خود كتاب برای شما عنوان كرده است علاوه بر آنها امسال چند نوع آرايه های جديد به شما آموزش خواهد داده شد . ( آرايه های جديد عبارت اند از : ايهام ، جناس و انواع آن ها و … )

 

 

و اما اينكه چه مواردی در پايه دهم بر آن ها بسيار تاكيد خواهد شد كه ما بسياری از آن ها را برای شما خواهيم  گفت :

 1. اولين مورد در رابطه با آموزش ادبيات در اين پايه مربوط به مورد ( حذف قرينه لفظی ) است. برای شما مثالی از اين مورد خواهيم زد كه شما تسلط بيشتر بر اين موضوع پيدا بكنيد : شما در فعل جمله اول مثلا كلمه ( داری ) را به ( داريد ) تغيير ميدهيد و اين به معنای حذف به قرينه است .

 

 1. مورد دوم در رابطه با آموزش ادبيات در مورد ( حسن تعليل ) است . حسن تعليل به معنای پاسخ دادن به سوالی به صورت غير واقعي ولی به صورت ادبی است كه خواننده را به خواندن بيشتر شعر جذب ميكند.

 

 1. سومين مورد استعاره است . برای مفهوم خوب از اين مورد يك بيت شعر براز شما مثال خواهيم زد :

 

بركن زبن اين بنا كه بايد                                          از ريشه  بنا ظلم بركند

 

در اين بيت شاعر بنا را استعاره به ظلم كرده در واقعی كمی اورا تشبيه كرده است ؛ و اينكه آن ها را در مصراع بعدی به نمايش در آورده است به اين تصوير خيال انگيز استعاره ميگويند.

 1. يكی از مهمترين مورد در رابطه با آموزش ادبيات ضماير متصل است كه يكی از اركان مهم در شعر نويسی و مخفف كردن آن ها است كه كمك بسياری ميكند ، برای درك بهتر شما از اين موضع مثالی ساده برای شما خواهيم زد :

 

امروز خاطر يكی از دوستان آمد به يادم…..    در اين مورد كه گفته شده است ( يادم ) مبنی بر جمله ( ياد من ) است ؛ به ان مورد ضماير متصل گفته ميشود .

 

 1. مطلب بعد در مورد ( سجع ) است كه كمی شبيه به قافيه است و اين مور برای شما شايد آسان باشد به اين دليل كه شما از اول دوران تحصيلی با قافيه شعر ها آشنا شده ايد ، در اين مورد برای شما مثالی خواهيم زد:

دو كلمه ( زاينده ) و (پاينده ) كمی از لحاظ خواندن شبيه به هم هستند كه به اين دو سجع گفته ميشود. به اولين كلمه ك ( زاينده ) است مسجع گفته ميشود.

 

 1. آرايه ايهام : ششمين مرد از آموزش ادبيات آرايه ايهام است كه اين آرايه كمی به ذهن مخاطب بستگی دارد كه آن ها را تشخيص درست بدهد ؛ ولی برای شما چند مثال خواهيم زد كه شما اين موضوع را درك بكنيد :

(تو همانند شيری هستی‌  كه هم ميخورد و هم خورده ميشود ) ايهام اين جمله شير است به آن دليل كه دو معنا دارد برای : معنای اول ( حيوان شير ) ، معنای دوم ( شير خوراكی ) .

به اين نوع  موردات ايهام گفته ميشود .

 

 1. شبكه معنایی موردی است كه در شعر های ادبيات و آموزش ادبيات مهم است ؛ شما در اين مورد بايد تمركز بيشتر بگزاريد و اينكه آنها را بيابيد ؛ شما وقتی در شعری كلمه های هماهنگی ميخوانید و اينكه كمی بهم ربط دارند و انگار از يك خانواده هستند را شبكه معنایی عرض ميكنند برای مثال : گل ، شگوفه ، شاخه ، درخ و … به اين نوع شبكه معنایی گفته ميشود و اينكه شما بايد به اين موردات بسيار توجه بكنيد.

 

8. ممال : ممال در ادبيات كمی كمرنگ است و اين برای شما دليل واضحی نميشود كه تمركزی بر اين موضوع نگزاريد ، ممال يعنی مصوت ( آ ) را به ( ی ) تبديل ميكند ولي به چگونه ؟ برای‌مثال كلمه ( ركاب ) را به ( ركيب ) تبديل ميكند و يا ( جهاز ) را به ( جهيز ) تبديل ميكند به اين نوع ممال گفته ميشود .

 

 

ضريب ادبيات در كنكور چقدر است ؟ آيا تاثير زيادی دارد؟

همانطور كه در ابتدای اين مقاله گفته شد درس ادبيات جزو دروس های عمومی است و اينكه بسيار خصصی نيست ولی همچون بی تاثيير نيست ، ضريب ادبيات در كنكور 4 است و اينكه شما بايد به تمام سوالات ادبيات توجه بكنيد .

ادبيات درسی است كه بر پايه آموزش ادبيات سوال طرح ميشود و شما بايد به آن بسيار توجه كنيد.

 

چه سوالاتی در رابطه با ادبيات دركنكور طرح ميشود ؟ آيا سطح سوالات بسيار سخت است و يا آسان ؟

نوع سولات در آزمون كنكور و در بخش ادبيات به چند مورد است و اين مورد ات عبارت اند از :

 • سوالاتی در رابطه با قرابت معنایی طرح خواهد شد . ( قرابت معنایی‌ به  آن معنا است كه در طرح سوالات يك بيت شعر داده ميشود و در گزينه ها چند مورد از بيت های ديگر به نمايش در مي آيد و عنوان سوال اين است كه شما گزينه مرتبطه با بيت شعر را انتخاب بكنيد ؛ اين است قرابت معنایی )

 

 • نوع دوم سوالات به صورت غلط املایی است . ( شما در اين مورد بايد بسيار تمركز بكنيد و اين كار به اين دليل است كه تنها با يك اشتباه كوچك شما گزينه اشتباه را انتخاب ميكند ؛ پيشنهاد ما به شما اين است كه بايد كتاب های مربوط به آموزش ادبيات را مطالعه كنيد و از كتاب های كمك درسی در بخش روانخوانی كمك بگريد)

 

 • نوع سوم سوالات به صورت نقش دستوری طرح ميشود . ( سطح اين سوالات بسيار سخت است و شما بايد در رابطه با اين مورد تسلط كامل به تمام نقش دستوری همچون : متمم و صفت ها و مفعول و انواع فعل ها و… آشنایی داشته باشيد وعلاوه بر آنها بر آرايه ها هم تسلط كافی در بر داشته باشيد در غير اين صورت شما به مشكل برخورد خواهيد كرد.

 

 

برای بهتر يافتن در آموزش ادبيات چه راهكار هایی پيشنهاد ميشود ؟

 

ما در این مقاله قصد داریم تا چند نکته و مراحل مهم و اساسی در حین فراگیری آموزش ادبيات را به شما دوستان به طرز احسن  ارائه دهيم ، همچنین آموزش ادبيات  را به شکلی کاملا ساده و اثر بخش تجربه نمایید و با روش های اصولی و ابتدایی‌تا حفه ایی استعداد های خود را شکوفا کنید با ما تا پایان این مطلب همراه باشید.

 

 • يادگيری به صورت كاملا عمقی و در كنار كتاب استفاده از درسنامه های معتبرو…

 

 • در بخش قلمرو زبانی خواندن خط به خط كامل و همراه با مثال های شعری .

 

 • رجوع بردن به كتاب هایی برای فراگيری در تست زنی و آموزش بالا بردن سرعت تست زنی .

 

 • حل كردن تست های كتاب های درسنامه و كمك درسی سريع ترين زمان ممكن .( نکته مهمی که در رابطه باید در آموزش ادبيات به آن توجه عالی كرده اینکه آموزگار فقط آموزش ادبيات به داوطلبان یا دانش آموزان می دهد، در اینجا لازم است که خودتان با مهارت بالا شروع به تست زنی کنید)

 

 • شركت در آزمون های سراسری به صورت آزمايشی و كاملا حرفه ایی و معتبر ( همچون آموزشكاه های قلم چی ، حرف آخر ، گزينه دو و … )
نویسنده : سورنا بابایی

سورنا بابایی ( sorena babaie ) هستم ، علاقه مند به حوزه فناوری و سلامت (‌پزشكی ) و دانشجوی دوره تخصصی سئو و ديجتال ماركتينگ ، اميدوار هستم از تمامی مطالب منتشر شده از طرف بنده رضايت كامل و نهايت بهره را كسب كرده باشيد و بهتر است تمامی مطالب آموزنده را به دوستان عزيزمان منتقل كنيم .

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *