هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود | ثبت نام

انتخاب رشته چيست ؟ چه دغدغه هایی دانش آموزان را در بر ميگيرد ؟

دسته بندی : تحصیلی
1400/05/17

انتخاب رشته چيست ؟ چه تاثييری در آينده تحصيلی دارد؟

انتخاب رشته + برترآموز سورنا بابایی

انتخاب رشته يكی از معظلات مهم در پايه نهم است كه دانش آموزان با آن برخورد ميكند ولی اين انتخاب يكی از مهم ترين انتخاب ها در دوران تحصيلی است كه دانش آموزان بايد آن هارا انجام بدهند.

انتخاب رشته در چند گروه تحصيلی تقسيم ميشود كه عبارت اند از : اولين مورد ( رياضی و فيزيك ) دومين مورد ( علوم تجربی ) سومين مورد ( علوم انسانی ) چهارمين مورد ( علوم فنی و حرفه ایی‌) و پنجمين مورد ( كار و دانش ) است ؛ ما تمام رشته ها را به نوبت برای شما عنوان كرده ايم و انتخاب با شما است كه ميخواهيد با آن ها را روبه رو شويد و در پی آن ها تلاش زيادی بكنيد .

 

اولين معضل در رابطه با انتخاب رشته در مورد انتخاب بين درآمد بالا و علاقه است  ، دانش اموزان اگر بخواهند به در آمد بالا دست يابند مجبور ميشوند به رشته ایی روی بياورند كه در تخصص خواندن آن ها نيست و علاقه چندانی به آن ندارند ؛ و دانش آموزانی كه ميخواهند به رشته مورد علاقه خود روی بياورند به چند مورد بايد توجه بكنند كه نظرشان را عوض ميكند برای مثال :

 • خانواده آنها از انتخاب رشته وی راضی نيستند و به دانش آموز می گويند كه دنبال رشته ایی با در آمد بالا بگردد.

 

 • خانواده در انتخاب رشته دانش آموز ناراضی و به آنها تلقين ميكنند كه رشته مورد علاقه پدر و مادر را انتخاب بكنند.

 

 • در مورد پايانی كه عرض خواهيم كرد مقصر اصلی خود دانش آموز است ولی به چه گونه ؟ به آنگونه كه بايد دانش آموز شناخت تحصيلی از خود داشته باشد ( به آن معنا كه بدانند ظرفيت مطالعه روزانه خود چقدر است و اينكه بتواند آن رشته را ادامه بدهد و از قبل تحقيقات مورد نياز را اعلام كرده باشد) و اگر به اين مورد ها توجه نكند به مشكل تغيير رشته در وسط های سال تحصيلی بر خورد بكند .

در ادامه اين مقاله انتخاب رشته همراه سايت برتر آموز باشيد.

انتخاب رشته چند زير گروه دارد ؟ مزايا و معايب های آنها در چه موردی است ؟

انتخاب رشته همانطور كه در ابتدا توضيحات لازمه برای شما عنوان شد  قرار بر اين است كه در ادامه تمام زير گروه های اين رشته را برای شما نام برده و تمام نكات مهم در رابطه با رشته مورد نظر را برای شما گوشزد بكنيم :

 

 • اولين رشته در دفترچه انتخاب رشته رياضی و فيزيك است :  اين رشته  سخت است ولی برای افرادی كه روزانه حداقل 2 ساعت مطالعه ميكنند ولی برای افرادی كه ميزان مطالعه آنها بسيار است اين مورد بسيار مهم نيست و به بحث علاقه در مورد اين رشته گفته عنوان ميشود.

بحث ديگر در رابطه با انتخاب رشته بر ميگردد به خود دانش آموز كه بايد دروس رياضی و علوم تجربی خود نمرات بالایی را كسب كرده باشد ، علاوه بر اين موضوع خود فرد بايد تصويری در ذهن خود تجشم كند و اينكه در اين مورد عالی ياشد به آن معنا كه در دروس های فيزيك مبحث هایی با اين مورد مطابقت دارد و به خود فرد بستگی و ميزان هوش آن سر و كار دارد.

از تمام اين بحث ها كه بگذريم معدل سه سال پايه های هفتم و هشتم و نهم بايد بالای 18 باشد و ميزان نمره درس های اصلی ( همچون ادبيات و رياضی و علوم تجربی ) بالای 17 باشد.

 

و اما به بحث ميانگين نمرات می رسيم كه بايد به صورت زير باشند :

آموزش انتخاب رشته به صورت صفر تا صد

 

 1. مجموه نمرات سه دروس اصلی كه نام برده شد در نوبت ترم دی ماه و نوبت ترم خرداد و يا شهريور حداكثر در ضريب 42 باشد . ( كمتر اگر باشد غير قابل قبول است )

 

 1. ضرايب دروس رياضی و علوم تجربی 3 ميباشد در تمام پايه ها .

 

 1. در سه سال بايد ضريب دروس های اصلی بالای 252 باشد . ( برای مثال دروس رياضی در سه پايه ( هفتم و هشتم و نهم ) در نوبت دی ماه و خرداد و يا شهريور بالای 252 باشد ؛ منظور از ضرايب مجموع نمرات آنها است )

 

 • دومين رشته در دفترچه انتخاب رشته علوم تجربی است : در رشته علوم تجربی بايد ديدگاه مناسبی به دروس ها داشته باشيد و اينكه روحيه مناسبی در رابطه با تعداد ساعات مطالعه دروس ها و به دست آوردن نمره ها داشته باشيد.

در رشته علوم تجربی دروس های اصلی عبارت اند از : زيست شناسی ( مهم ترين درس علوم تجربی و پر از نكات مهم است ) شيمی ( يكی از درس های بسيار شيرين ولی كمی پيچيده است و در سال های نهم با آن برخورد كرده ايد) فيزيك ( يكی از درس های ضرايب بالا در كنكور است و اين دروس يكی از پيچيده و سخت ترين دروس اين سال های تحصيلی و درك آن به ميزان تلاش و اراده شما بستگی دارد) رياضی ( يكی از دروس شيرين سه پايه است كه بسيار خوب و در سطح متوسطی قرار دارد ) .

 

بحث اصلی در رابطه با مجوز وارد شدن به اين رشته از پايه نهم به دهم است كه كمی در اين چند ساله سخت گير شده است ( به آن دليل كه متقاضي ورود به اين رشته بسيار بالا است ) ، شما بايد دروس اصلی خود ( همچون علوم تجربی و ادبيات و رياضی ) بالای 18 باشد در سه سال تحصيلی خود و اينكه ضرايب هر درس 3 است . ( توجه داشته باشيد اگر در پايه نهم معدل شما 20 شود شما به گروه الف در ثبت نام تبديل خواهيد شد ) نمی توان رشته تجربی را رشته حفظیات نامید اما از نظر درک ریاضی و مفاهیم نسبت به رشته ریاضی مهارت کمتری را می طلبد و از نظر درک پدیده های طبیعی نسبت به رشته ریاضی نیاز به کنجکاوی بیشتری دارد .

و اما مجوز وارد شدن به رشته علوم تجربی به نمرات زير بستگی دارد :

 

 1. افراد و دانش آموزانی كه ميخواهند در اين رشته ورود پيدا بكنند بايد نمرات دروس اصلی خود ( رياضی و علوم تجربی ) بالای 43 باشد .
 2. نمره درس علوم تجربی و درس رياضی با ضريب 3 محاسبه خواهد شد.
 3. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 252 باشد . یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل 14 باشد .

و اما گروه بندی الف و ب در ثبت نام يعنی چه ؟

 

در ثبت نام در پايه دهم به شما در پايان سال تحصيلی نهم برگه ایی مبنی بر گروه بندی كردن اولويت ها داده ميشود كه شما بايد به آنها توجه كنيد ، هنگامی كه براز ثبت نام خواهيد رفت ابتدا به آن برگه توجه ميكنند و اينكه رشته های مورد نظر بر اساس اولويت های معدل به الف و ب تبديل ميشود. ( برای مثال شما برای ثبت نام ميرويد و رشته علوم تجربی برای شما در گروه ب داده شد است و معاون ثبت نام به شما اعلام ميكند كه بايد صبر بكنيد تا گروه الف ثبت نام كند و اگر جایی برای ثبت نام بود گروه ب ثت نام خواهند شد )

 

 • سومين رشته در دفترچه انتخاب رشته علوم انسانی‌ است : رشته علوم انسانی در اين دوسال بسيار ترويج داده شده است ولی چگونه دانش آموزان به اين رشته روی می آورند ؟ دانش آموزان برای فرار از دروس رياضی به اي رشته پی ميبرند ولی اينطور نيست كه اصلا رياضی در اين رشته وجود نداشته باشد ،‌دروس رياضی سطحی است و اما چگونه در اين رشته موفق شويم شما در ابتدا بايد به دروس های ادبيات و عربی و زبان خارجه تسلط عالی و در حوزه دروس های حفظياتی فوق العاده باشيد به اين دليل كه اين رشته بيشتر حفظياتی است و شما بايد تلاش های متعددی در اين باره بكنيد.

 

دروس اصلی اين رشته عبارت اند از : اقتصاد ( درسی مبنی بر زندگی در جامعه  و مديريت كردن بحران های مالی و پيشرفت در ملت و كشور ) منطق ( دروسی كه در رابطه با ارتباز برقرار كردن بين افراد جامعه است ، از اسمش هم پيداست كه زندگی روزمره بايد با منطق پيش برود ) ادبيات ( يكی از مهم ترين دروس و سخت ترين دروس است و شما بايد در رابطه با اين درس بسيار تلاش بكنيد به آن دليل كه تاثيير مثبت بر رتبه كنكور شما خواهد گذاشت ) جامعه شناسی ( درسی مبنی با دغدغه های جامعه و روبه رو شدن با آنها ) علوم فنون ادبی ( اين هم يكز از دروس های بسيار پيچيده است و بيشتر با آرايه ها و نقش های دستوری سر و كار دارد)

 

مجوز وارد شدن به رشته علوم انسانی با نمرات زير امكان پذير است :

 

 1. سه درس های اصلی ( زبان خارجه ، ادبيات ، مطالعات اجتماعی ) در سه پايه نهم و هشم و هفتم در هر پايه ای در دو نوبت دی ماه و خرداد ماه و يا شهريور بالای 42 باشد.
 2. نمره ادبيات فارسی در اين سال ها ضريب 4 ميخورد .
 3. نمره درس مطالعات اجتماعی ضريب 3 ميخورد .
 4. نمره درس عربی ضريب 2 خواد خورد .

مجموع نمرات دروس مشابه با اين رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 378 باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل 14 باشد.

 

 

 

چهارمين رشته در دفترچه انتخاب رشته علوم فنی حرفه ایی است : اين رشته متقاضی بسيار كمی نسبت به رشته های ديگر دار ولی طرز فكر اشتباه در رابطه با اين رشته اين است كه افراد فكر ميكنند افرادی كه در دوران تحصيلی ضعيف هستند بايد به اين رشته رجوع پيدا بكنند ولی اين فكر اشتباه است و افرادی كه در كار های فنی قوی هستند باي به اين رشته رجوع پيدا بكنند .

كار های فنی عبارت ان از : تعمييرات ، عمران و بنایی ، كامپيوتر ، و …  اما حقيقت اصلی اين است كه بسيارمعمار ها و مهندس ها و نقشه كش ها فارغ التحصيل از اين رشته هستند و اينكه فعاليت در اين رشته رشد چشمگری در آينده دانش آموزان هم دارد .

و اما مجوز وارد شدن به اين رشته بستگی به نمرات زير دارد :

 

 1. نمرات دروس اصلی اين رشته ( علوم تجربی و كار و فناوری ) بدون ضرايب آنها كمتر از 30 نباشيد و ميزان نمرات در سه سال نهم و هشتم و هفتم است و در دو نوبت دی ماه و خراداد و يا شهريور .
 2. نمره درس رياضی در پايه هفتم حداق 10 باشد.
 3. و مجموع نمرات مربوط به درس های مشابه به آنها بايد ضرايب آنها 120 و كتر از آنها نباشد.

 

 

پنجمين رشته در دفترچه انتخاب رشته  كار و دانش است : رشته كار و دانش شبيه به رشته علوم فنی و حرفه ایی است البته جزیی تر بر مطالب ها و اينكه گرايش زيادی بر آنها دارد .

از جمله شغل های اين رشته ميتوان عنوان كرد : مهندس كشاورزی ( يكی از رشته های پر درآمد اين در اين سال ها است كه با توجه به پيوند زدن درختان صورت ميگرند ) معماری و مهندش زمين شناسی و …

و اما مجوز وارد شدن به اين رشته بستگی به نمرات زير دارد :

 

 1. دو درس اصلی در اين رشته ( رياضی و كار و فناوری ) ضريب كمتر از 36 نباشد در سه سال تحصيلی و در دو نوبت دی ماه و خرداد.
 2. نمره درس رياضی در پايه هشتم با ضريب 2 محاسبه ميشود .
 3. نمره درس كار و فناوری در سه پايه با ضريب 3 محاسبه خواهد شد.
 4. مجموع نمرات اين دو درس در سه پايه بايد كمتر از 180 نباشد .

 

 

آيا شيوه مطالعات در پايه راهنمایی را بايد در دبيرستان ادامه دهيم؟ به همان صورت؟

آموزش صفر تاصد برای آموزش انتخاب رشته

قطعا خير،‌ يكی از موضوعاتی كه شما بايد به آن عادت كنيد ترك كنيد شيوه مطالعه در دوره راهنمایی خواهد بود، به اصطلاح داستان مطالعه كردن در دبيرستان از زمين تا آسمان با پايه های راهنمایی فرق خواهد كرد، به اين دليل كه شما در پايه های قديمی تر برای هر يك از دروس سوالات مهمی كه دبير مربوطه تنظيم می كرد را مطالعه می كرديد ولی در پايه های دبيرستان ديگر اين موضوع فرق خواهد داشت، به اين دليل كه ابتدا بايد شما متن درس را به اختصار خوانده باشيد و متن به متن كتاب را به اصطلاح فرا گرفته باشيد.( حفظ كردن مطالب صد در صد ممنوع خواهد بود والبته كه يادگيری مهمترين بخش برای هر آموزش است، به عنوان مثال شما اگر فرمولی از رياضی را درك كنيد قطعا تا سه سال دبيرستان با آن می توانيد سوالات مربوطه را حل كنيد، در تمامی دروس های تخصصی و حتی عمومی اين مورد به اختصار بايد رعايت شود)

يكی از اشتباهات رايجی كه دانش آموزان به هنگام وارد شدن به دبيرستان انجام می‌ دهند، آن است كه تفكر مطالعه آن ها به اصطلاح شب امتحانی  می‌ باشد، با اين روند شك نداشته باشيد كه شما در دبيرستان ها اصلا موفق نخواهيد شد، به اين دليل كه حجم دروس ها به قدری افزايش خواهد يافت كه ديگر وقتی نخواهيد داشت برای مطالعه كردن، البته كه بعد از هر مبحثی كه تدريس می شود بهتر است همان روز به  صورت عالی مطالعه شود.

 

آموزش انتخاب رشته:

تا به اينجای مقاله به تمامی مباحث مسلط شده ايد و حال نوبت آن فرا رسيده است كه به سراغ آموزش انتخاب رشته برويم، توجه داشته باشيد كه آموزش انتخاب رشته به نوعی خواهد بود كه تنها با يك بار مطالعه كردن به آن مسلط و می توانيد رشته خود را انتخاب كنيد:

 • آگاهی نسبت به علاقه خود: اولين قدم از آموزش انتخاب رشته آن است كه علاقه خود را دريافت كرده باشيد و نسبتا استعداد در آن زمينه ایی‌ داشته باشيد، وجود داشتن اين دو مورد به تنهایی سبب موفقيت شما هم خواهد شد.

 

 • تحقيقات را انجام دهيد: دومين مورد از آموزش انتخاب رشته آن است كه به خوبی تحقيقات مفيدی را انجام داده باشيد، در مورد شيوه مطالعه رشته خود،‌ آيا رشته شما كنكور دارد، متقاضيان رشته شما چند هزار نفر هستند، بازار كار رشته مد نظر شما در ايران چگونه می باشد، با بررسی كرد اين نوع موارد می توان آموزش انتخاب رشته را محقق.

 

 • كتاب های رشته مد نظر خود را از قبل مطالعه كنيد: بهتر است قبل از آن كه وارد هر رشته ایی شويد ابتدا مطالعات گسترده ایی را در رابطه با آن انجام دهيد، به عنوان مثال برای وارد شدن به رشته تجربی بهتر است ابتدا مهمترين دروس آن ها را همانند زيست شناسی مطالعه كرده و البته نسبت به آن ها آشنایی به دست آوريد.( البته اگر حجم كتاب ها برای شما سنگين بود و شما نمی توانستيد به خوبی در آن رشته مانور دهيد، بهتر است رشته ایی ديگری را انتخاب كنيد، به اين دليل كه در پايه های بعدی اذيت خواهيد شد، اين يك اصل مهم آموزش انتخاب رشته می باشد.

 

 • هميشه برای ورود به هر رشته ایی از دروس زبان استقبال كنيد: يكی‌ از پيشنهادات ما به شما آن است كه علاوه بر وارد شدن به هر رشته ایی بهتر است دروس زبان را مطالعه كنيد،‌ چه بسا دروس مورد نظر عربی باشد و يا انگليسی اين گونه از موارد بسيار مهم و بر آينده شما تاثير خواهد داشت، به اين دليل كه برای وارد شدن به هر دانشگاهی و شركت های خارجی ابتدا بايد مدرك زبان داشته باشيد و البته صلاحيت ورود به آن ها را و اين موضوع بسيار مهم می باشد.( با توجه به همين مورد آزمون های آيلتس و تافل تعريف شده اند)

 

سخن پايانی و جمع بندی:

 

اميدوار هستيم از اين مقاله از سايت برترآموز نهايت بهره را كسب كرده و در صورت رضايت آن را برای دوستانتان به اشتراك بگذاريد. در انتهای مطلب بهتر است كه چند نكته بسيار مهم را برای شما شرح داده و البته كه نكات مهم را برای شما بازگو كنيم. اولين نكته در رابطه با انتخاب رشته قطعا علاقه شما نسبت به يك رشته خواهد بود،‌قطعا كه تا به الان متوجه شده ايد برای موفق شدن در رشته های دبيرستان قطعا كه بايد به آن رشته علاقه ایی خاص داشته باشيد، متاسفانه امروزه ملاك اصلی فقط درآمد و افزايش آن خواهد بود و البته بهترين پيشنهاد ما به شما آن است كه شما اگر در هر موردی بسيار عالی باشيد شك نداشته باشيد كه درآمد به تنهایی خود كسب خواهد شد.

دومين نكته ایی كه حائز اهميت است، در رابطه با سطح تحصيلی و ميزان مطالعات شما در دبيرستان می باشد، شما می بايستيد توجه كنيد كه برای موفق شدن در دبيرستان بايد به نمره و البته به يادگيری و آماده شدن برای كنكور توجه كرده باشيد و نه اينكه فقط به نمره فكر كنيد، به اين دليل كه بزرگترين ملاك برای ورود به دانشگاه ها كنكورخواهد بود. داشتن مطالعات بسيار زياد روزانه برای شما مفيد خواهد بود و اگر شما مطالعات بسيار زيادی هم نداريد بهتر است از الان تا به بعد به اين موضوع عادت كنيد،‌البته كه برای موفقيت در تمامی آزمون ها و… بايد ساعت ها مطالعه كنيد،‌ البته شروع مطالعات با ساعت بسيار زياد سر آغازی خواهد بود برای اينكه شما وارد دانشگاه های عالی بشويد.

نویسنده : سورنا بابایی

سورنا بابایی ( sorena babaie ) هستم ، علاقه مند به حوزه فناوری و سلامت (‌پزشكی ) و دانشجوی دوره تخصصی سئو و ديجتال ماركتينگ ، اميدوار هستم از تمامی مطالب منتشر شده از طرف بنده رضايت كامل و نهايت بهره را كسب كرده باشيد و بهتر است تمامی مطالب آموزنده را به دوستان عزيزمان منتقل كنيم .

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *