هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود | ثبت نام

بهترين دانشگاه های تركيه + تصاوير محيط و شرايط دريافت بورسيه تحصيلی

دسته بندی : تحصیلی
1400/05/23

تركيه چگونه كشوری است؟ آيا برای تحصيل مناسب است ؟

تركيه كشوری اروسيايی است وبخش بزرگ آن آناتولی درشمال غرب آسيا وخاورميانه درميان مردم جاگرفته است.وبخش كوچك آن به تركيه درمنطقه بالكان قرارگرفته است.

پايتخت كشورتركيه آنكارا ست . بزرگترين شهرش استانبول هست مردم اين كشور به زبان استانبولی حرف ميزنن و واحد پول اين كشور لير است دين مردمش اسلامی وشيعه هست و جمعيت اين كشور حدود 84 ميليون است.

تركيه درشرق باكشور ايران.ارمنستان.گرجستان.وازشمال غربي بايونان .بلغارستان وعراق وروسيه همسايه است.

هرساله متقاضيان زيادی كشورتركيه را به عنوان كشور مناسب ازنظرتحصيلی انتخاب ميكنند و98 هزاردانشجو بين المللی اين كشور رابرای تحصيل برگزيدن.كشورتركيه توانسته به دليل جاذبه های فرهنگی وتاريخي وكيفيت سيستم آموزشی.واز همه مهم تراعتماربسياربالای  مدارك دانشگاهی وكم هزينه بودن توانسته دانشجوها ی زيادی به خود جذب كند.

تركيه با 190دانشگاه بين الملي كه بهترين دانشگاه های تركيه هستند وتوانسته عضويت دربرنامه و  عهد نامه بولونيا امكان تحصيل به زبان تركی استانبولی وانگليسی توانسته يكی ازبهترين مقصد تحصيلی دنيا شود.

پايتخت تركيه بهترين دانشگاه فنی خاورميانه رادرشهر استانبل به نام:سابانجی.كوچ. راداردكه دانشجويان بين الملي ازسراسردنياهست.

در ادامه از اين مقاله از سايت برتر آموز با ويژگی های خاص آن روبه رو خواهيد شد . ( اين كشور همانند انگلستان دانشگاه های عالی دارد )

بهترين دانشگاه های تركيه :

بهترين دانشگاه های تركيه

  • دانشگاه كوچ : اين دانشگاه درسال 1993افتتاح شدواين دانشگاه موسسه آموزشی عالیز وخوش نام تركيه شده وبه سرعت به يكی ازبرترين دانشگاه ها تبديل شد وهدف اصلي اين دانشگاه حفظ يك محيط آزاد وآموزش دهنده است.رشته های اصلي اين دانشگاه شامل علوم انسانی .هنروكسب وكار.مهندسی.علوم پزشكی.مديريت تخصصی است. اين رشته های تحصيلی به زبان اينگليسی آموزش ميدهند.

بدنيست بدانيد اين نوع دانشگاه هادرقياس با دانشگاه هاي دولتی تركيه بسياربيشتراست ولی اگرميخواهيد دراين دانشگا ثبت نام كنيد اول بايد مدرك زبان تركی استانبولی تومررا دريافت كرده ودر آزمون ورودی دانشگاه يعنی های دولتی تركيه بسياربيشتراست ولي اگرميخواهيد دراين دانشگا ثبت نام كنيد اول بايد مدرك زبان تركي استانبولی تومر را دريافت كرده و در آزمون ورودی دانشگاه يعنی يوس را با موفقيت گذركنيد وهزينه های تحصيلی در دانشگاه دولتی تركيه بسيارمناسب وبه صرفه است.

  • دانشگاه سابانجی : اين دانشگاه برنامه كارشناسي ارشدش با سايردانشگاه ها متفاوت است به عبارت ديگرساختار دپارتمان هاي تحصيلی برمبنای رويكرد مدرن است وخبري از اصول وآموزش سنتی دراين دانشگاه نيست. رشته هاي تحصيلی اين دانشگاه عبارت است از: هنر.علوم طبيعي. كامپيوتر. علوم اجتماعي است واين تنهادرمقطع كارشناسي ميزبان 4200 دانشجوهست وسالانه افراد زيادی وارد اين دانشكده ميشوند اين دانشگاه طرف دار زيادی دررشته كامپيوتردرميان ايرانيان دارد .

  • دانشگاه بيلكنت : اين دانشگاه يكي ازيهترين دانشگاه هاي خاورميانه است اين دانشگاه درآنكارا واقعه شده ودروس هي خود را با زبان انگليسي وآلماني انجام ميدهند ويكي ازمهم ترين تحقيقات محسوب مي شود وبه طور تقريبي 12500دانشجومي پذيرد.رشته هاي تحصيلي بيلكنت شامل: كسب وكار.پزشكي. علوم اجتماعي.اقتصاد.مهندسي. كامپيوتراست. مدرك زبان اين كشور تافل هست كه شما مي توانيد بدون مدرك زبان وارد اين دانشگاه شويد.

 

  • دانشگاه بغازيچی : دانشگاه بغازيچی يكی ازنخستين دانشگاه آمريكا خارج از ايالات متحده آمريكا درسال 1971ميلادی تاسيس شده ودانشگاه تحقيقاتی اصلی تركيه هست كه دربخش اروپايی واقع شده.اين دانشگاه دولتی ازچهاردپارتمان ودانشكده تشكيل شده ودارای مقاطع ارشد.دكترا.مهندسی.علوم انسانی .علوم اجتماعی.اقتصاد.برق الكترونيك.پزشكی است.هزينه های پايين تحصيل در دانشگاه بغازيچی استانبول موجب شده تاهرساله ميان 1.8ميليون متقاضی دارد ولی افراد خيلي كمی مي توانند پذيرش شود حدود 800تا100 نفرميتوانند وارد دانشگاه شوند.

  • دانشگاه فنی خاورميانه : دانشگاه خاورميانه درپايتخت آنكارا واقع شده ودرسال 1965 ميلادی تاسيس شده ودررنگينگ امسال دررتبه 8 قرارگرقته .اين دانشگاه دررشته های علوم اجتماعي وطبيعي تخصص دارند . امروزه درحد 31.000دانشجودر اين دانشگاه تحصيل می كنند واين دانشجويان برای يك ترم يا يكسال مهمان شدند وپذيرفته شدن در اين دانشگاه كارآسانی نيست چرا كه از ميان 1.5درصداز بهترين هادراين دانشگاه پذيروفته می شوند.

 

چه دانشگاه های مورد تاييد وزارت علوم درتركيه هستند ؟

 

درحال حاضردانشگاه های بيلكنت و بغازيچی در رده ممتازدانشگاه استانبول وفنی استانبل خاورميانه دررده بسيارعالی وزارت علوم ايران قراردارند ومورد تاييد هستند.

رتبه بندی دانشگاه های پزشكی تركيه چه نام دارند؟

 

دانشگاه های برتر پزشكی تركيه شامل : حاجت تپه.موسسه آموزشی استانبوا.موسسه آموزش آنكارا.موسسه دانشگاه مرمره.دانشگاه كوچ.موسسه دانشگاه غازی.دانشگاه آكدنيز..موسسه آموزشی يوكسك.اين دانشگاه ها يكی از برترين دانشكاه پزشكی تركيه است كه سالانه افراد زيادی دانشجودرآن شركت ميكنند.

 

بهترين دانشگاه های تركيه در حوزه های مهندسی ؟

دانشگاه های كه دراين بخش بررسی مي كنيم يكی از برترين دانشگاه های تركيه هستند اين دانشكده ازنظرپژوهشگری قوی هستند. اين دانشگاه در رشته هوا فضا. مهندسی مكانيك ومهندسی عمران ومهندسی الكترونيك داير هستند. برترين دانشگاه مهندسی دركشور تركيه شامل: دانشگاه خاورميانه.دانشگاه اژه.دانشگاه قاضی. دانشگاه فرات. دانشگاه فنی استانبول. دانشگاه يلديز.دانشگاه كارآدنيزهستند كه اين دانشكده ها برترين دانشگاه های مهندسی است.

 

شرايط پذيرش دانشجو ايرانی در اين كشور چگونه است ؟

در اين مقاله تمام جوانب برای شما به نمايش در آمد و حال برای مقايسه بايد به ويژگی های مبنی بر بورسيه تحصيلی توجه كرد ؛ در كشور تركيه به اين دليل كه همسايه ايران است و اينكه روابطی متوسط خوبی با هم دارند ؛ ميتوانند ايرانی به اين كشور ماهجرت بكنند بدون هيچ ايرادی اما مسئله بعدی در مورد ويزای اين كشور هم برای شما عنوان كرد كه در اين مورد خيلی سخت گيری خواهد شد و شما برای اينكه بتوانيد از اين هم برخوردار شويد ابتدا بايد در اين كشور خانه ایی بخريد و به مدت 3 هفته سكونت داشته باشيد و اينكه بعد از اين كار به دفاتر رسمی تركبه در مورد تمديد ويزا يا دريافت ويزا مراجعه كرده و اينكه چند دليل مختصر برای اخذ ويزا يا شهروند شدن آن كشور بياورد و ( البته دلايل شما ميتوانيد بر تحصيل شما در اين كشور باشد و اما اگگر اينطور نيست ميتوانيد بگوييد كه اين كشور نظر شما را جلب كرده و شما ميخواهيد در انجا زندگی بكنيد ) و اما مسئله بعدی در مورد زبان اين كشور است كه تركی استانبولی است شما بايد به مدت 1 سال زبان آن را فرا بگيريد البته به خود شما بستگی دارد برخی از افراد در مدت 2 ماه هم آن را ياد ميگيرد و قابل ذكر است كه در تمامی دانشگاه ها اين كشور زبان اينگليسی هم تدريس خواهد شد و اولويت اصلی آن ها خواهد بود .

 

مدارك مورد نياز برای تحصيل و اخذ ويزا تركيه ؟

 

  1. داشتن دليل قاطع و خيلی خوب برای جلب توجه افراد و اينكه شما بتوانيد ان ها را راضی كنيد . ( همانطو كه در ابتدا مطلب برای شما عنوان شد )
  2. داشتن رومه تحصيلی مناسب در زمينه های درس های تخصصی و حداقل نمره داشتن درس های عمومی .
  3. دارای پاسپورت بودن و شرايط سلامتی متناسب با دانشگاه و از لحاز روحی روانی حال خوب برخور داشتن.
نویسنده : سورنا بابایی

سورنا بابایی ( sorena babaie ) هستم ، علاقه مند به حوزه فناوری و سلامت (‌پزشكی ) و دانشجوی دوره تخصصی سئو و ديجتال ماركتينگ ، اميدوار هستم از تمامی مطالب منتشر شده از طرف بنده رضايت كامل و نهايت بهره را كسب كرده باشيد و بهتر است تمامی مطالب آموزنده را به دوستان عزيزمان منتقل كنيم .

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *