بيماری های روانی چيست ؟‌ ( اختلال های روانی ) +‌ راه كار های درمان آنها

شايد همه ی ما افراد درباره بيماری های روانی اطلاعاتی نداشته باشيم ، اما به نوع ساده ميتوان برای شما اختلالات روانی را ميتوان استرس بيش از حد و … دانست ، ما در اين مقاله از سايت برتر آموز قصد بر شرح دادن بيماری های روانی را برای شما داريم . ( توجه داشته باشيد تمام اطلاعات در ادامه در می يابيد از نظريه های دانشمندان و پزشكان متخصص بوده است )

اما قبل از آنكه  به اين مسائل ورود كنيم بد نيست كه كمی در رابطه با عادت رايج  بين جامعه را برای‌ شما شرح دهيم ، متاسفانه امروزه افراد اظطراب را يك نوع مورد عادی ميبيند ولی در واقع اصلا اينطور نيست به آن دليل كه اين بيماری‌ تاثيری مستقيمی بر مغز شما و رفتار های شما خواهد گذاشت به نوعی كه شما قادر نخواهيد بود كه در تصميمات به صورت نتيجه گيری و آنها را استدلال كنيد . نكته حائز اهميت آن خواهد بود كه اظطراب و ديگر اختلالات روانی به چند عمل بستگی دارد برای مثال شرايط زندگی و فكر را ميتوان عنوان كرد كه امروزه همه افراد به آنها بيش از اندازه به آنها فكر ميكنند ، همين امر سبب عادت ميشود و باعث تغييرات در تفكر شما خواهد شد .

بيماری روانی ؛ و تمام راه كار های آن

پيامد های بيماری های روانی چيست ؟ آيا مبتدی هستند ؟

در مقدمه ی اين مقاله اشاره كوچكی نسبت به پيامد های اختلالات روانی شده است ، اما در اين بخش درباره آن بسيار مفصل مطالبی عنوان خواهيم كرد ،‌اول از آنكه توجه داشته باشيد روان انسان بسيار لطيف است و ممكن است با تنها و كوچكترين مورد غير اخلاقی تحريك شده و اثرات خود را بگذارد ، پس بايد به اين مورد توجه داشته باشيد كه در معرض يك پديده ثابت قرار بگيريد در رفتار و كردار شما نيز حك خواهد شد و اين عمل روان شما عادت ميدهد ، يكی ديگر از عوامل مهم دربار پيامد ها را ميتوان سطح فكری شما دانست ؛ منظور از سطح فكری‌ آن خواهد بود كه شما در سرايط زندگی خود چقدر به تفكر ميپدازيد اگر بيش اندازه اين كار را انجام ميدهيد بايد دنبال فكر و چاره ایی برای خود داشته باشيد به اين خاطر كه اختلالات در خواب شما هم خواهد گذاشت . ( برای مثال ميتوان عنوان كرد كه افرادی بيش از اندازه فكر ميكنند ، اكثرا خواب درست و حسابی ندارد و از اصولی پيروی نخواهند كرد )

اما پيامد ها را ميتوان به چند مورد تقسيم كرد كه عبارت اند از :

1 – درگيری های ذهنی بيمورد ( بيشترين و رايج ترين مورد در جامعه درگيری ها طبق نشريه سالانه )

2 –  شرايط زندگی ( دومين عامل بسيار مهم شرايط زندگی ميتوان عنوان كرد ، كه اين عامل بيشتر در نوجوان و جوانان نيز رخ ميدهد )

 

بيماری های روانی :

تا به اينجای مقاله آشنایی نسبی به اين موضوع پيدا كرده ايد و حال نوبت آن است كه به صورت تخصصی به اين موضوع ورود كنيم و تمام جوانب هر مورد را زير نظر بگيريم و راه كار های درمان آنها را عنوان كنيم ، قبل از آن توجه داشته باشيد كه اگر شما به هر يك از آنها دچار شده ايد خونسردی خود را حفظ كرده ايد و با توجه به راهكار ها با آن ها مقابله كنيد و ترسی از اين موضوع نداشته باشيد :

بيماری روانی ؛ و تمام راه كار های آن

  • كم توانی ذهنی و يا جسمی : اولين بيماری های روانی كه افراد به آنها دچار ميشود مربوط به افراد كم توانی ذهنی اختصاص ميابد ، اين مورد يكی از عواملی است كه در جامعه بسيار به اصطلاح رواج پيدا نكرده است و برخی از افراد وجود دارند كه با آنا بسيار بد رفتاری كرده و موجب اختلالات روانی در اين افراد خواهند شد ، توجه داشته باشيد موقيعت اختلالت اين نوع افراد در دوران نوزادی رخ ميدهد و پيش از 18 سالگی متوقف خواهد شد . ( برای ‌درمان اين نوع از افراد كافی است كه برای ‌آنها اين موقعيت را به آرامی توضيح داده و به طوری كه آنها بتوانند تجزيه و تحليل كنند و اما نكته حائز اهميت و موثر آن است كه اين افراد را در جامعه قرار دهيد كه به اين موضوع تطبيق داده شوند ، البته قبل از اينكار بايد شرايط جامعه را به صورت واضح توضيح دهيد كه در ادامه با مشكل برخورد نكند )

 

  • كمبود توجه توسط والدين : امروزه اين مورد بسيار رواج پيدا كرده است كه بسياری از كودكان به اين نوع مبتلا هستند و دليل اصلی آن را ميتوان شاغل بودن پدر و مادر و يا اينكه فضای مجازی اين مورد را مهيا نخواهند كرد . ( توجه كنيد كه در اين مورد والدين مقصر اصلی هستند و بايد عواقب آن را بپذيرند به اين دليل كه فرزند در سن پايين نياز به توجه بيشتر و آموزش های متنوعی دارند ، البته تفكر اشتباه بسياری از والدين آن است كه فرزند ديگری به دنيا بياورند كه اين مورد حل شود ، با اين رهكار شايد كمی بهبود يابد ولی توجه اصلی شما باعث رفع آن خواهد شد )

بيماری روانی ؛ و تمام راه كار های آن

  • اختلال اوتيسم : توجه داشته باشيد ، در بخش افراد كم توانایی‌ذهنی عنوان شده است كه فرد از تغييرات خود در طی زمان مشخص به آن پی خواهد برد ، اما ما افراد جامعه در مقابل آنها مقصر خواهيم بود . افرادی كه اختلالات اوتيسم دارند بسيار مهربان و از عواطف بسيار بالایی‌ برخوردار هستند و به اصطلاح قلب بسيار پاكی دارند ، اين افراد در جامعه مورد تمسخر قرار ميگرند و اين مورد آنها را بسيار آزار ميدهد و فكر آنها را مشغول ميكند و همين امر سبب آن خواهد شد كه عوامل تغييراتی را در خود حس كند . ( راهكار برای اين نوع از افراد‌ است كه فقط و فقط آموزش بساير عالی به اين افراد سبب آن خواهد شد كه كم توجهی‌هب اين موضوع ها انجام دهند )

 

  • اختلالات دو قطبی : يكی از تاثير گذارترين بر روان افراد دو قطبی بودن آنها است ، بسيار از افراد در كل جهان به اين مورد مبتلا هستند و از جمله هنرمندان معروف دنيا ، ابن نوع به آن معنا خواهد بود كه فرد در ابتدا احساس سرخوشی بسيار دارد و همه چيز خوب پيش ميرود تا به آنكه يكباره تحولاتی در بدن او ايجاد خواهد شد كه باعث افسردگی شديد و ناراحتی مدام آنها و … خواهد شد . ( اين عمل در همه افراد جامعه حداقل يكبار اتفاق افتاده است و شما بايد توجه داشته باشيد كه چگونه با آن برخورد كنيد )

  • مشكل داشتن در ارتباط برقرار كردن : این اختلالات مواردی هستند که توانایی عملکرد، درک یا تشخیص زبان و گفتار را تحت تأثیر قرار می دهند ،‌ و به چند دسته مختلف نيز تقسيم خواهد شد ، برای درك بهتر شما از اين موضع لكنت زبان را برای شما مثال خواهيم زد ، افرادی كه لكنت زبان دارند در ارتباط برقرار كردن بسيار ضعيف هستند و سخت است تا بخواهند موردی را بيان كنند ، اما مسئله مهم تمسخر افراد خواهد بود و همين امر موجب اختلالات آنها خواهد شد .

بيماری روانی ؛ و تمام راه كار های آن

  • اختلالات اظطرابی : يكی از طولانی ترين مورد و مباحث را ميتوان مشكلات اظطرابی و يا همان استرس ميتوان عنوان كرد كه بسيار خطرناك هستند ، ما برای شما چند مثال مهم از اين مورد را برای شما عنوان خواهيم كرد ، ترس از مكان های شلوغ و صحبت كردن در بين جمع (طبق نشريات و نظريه افراد و پزشكان و محقق ها در كل جهان رايج ترين ترس را ميتوان صحبت كردن در جمع شلوغ عنوان كرد ، اما چگونه فرد دچار اظطراب خواهد شد ؟ به آن صورت كه فرد دچار به فكر كردن بسيار  زياد در اين مورد خواهد شد و با خود سوال ميكند كه چگونه اين مورد را انجام ندهد و همين امر سبب مشكلاتی در آن خواهد شد ) ، مورد دومی را ميتوان پانيك عنوان كرد ( فردی كه دچار اين مشكل است به صورت ناگهانی نيز اتفاق خواهد افتاد و بيشتر عامل آن را به صورت بيمورد است ، برای مثال شما در حال انجام كار های روزانه خود هستيد كه ناگهان فكر و خيالاتی به ذهن شما خواهد رسيد كه شما را بسيار آزرده خاطر ميكند و در برخی‌ از موارد حال فرد بد ميشود و بر بدن او نيز تاثييراتی را ميگذارد ) ، مورد سوم را ميتوان ترس از جدایی دانست . ( موردسوم بسيار آشكار است و در همه سنين اتفاق افتاده است ، برای مثال در سنين كم كودكان ترس از جدایی پدر و مادر را دارند كه به مراتب بزرگ ميشوند اين مورد بسيار حل خواهد شد ، اما اگر اين مشكل برای شما ادامه يابد به آن صورت كه ديگر نتوانيد آن را مديريت كنيد بسيار جدی خواهد شد ، برای مثال افرادی در سنين بالا كه به همسر خود علاقه بسيار زياد دارند و با درگذشت همسرشان ضربه روحی وحشتناكی ميخورند كه موجب مشكلات بسيار سنگينی حتی خودكشی نيز ميشود )

 

  • اختلال سازگاری : آيا شما تا به حال به كلمه اختلال سازگاری مواجه شده ايد ؟ اختلال سازگاری به آن معنا خواهد بود كه افراد با يك موضوعی به سختی كنار خواهند آمد ، اين مشكل به ويژه در سنين پايين رخ ميدهد ، برای درك بهتر اين موضوع يك مثال برای شما خواهيم زد ؛‌ تصور كنيد فردی قطع ارتباط با يكی از دوستان صميمی خود كرده است و همين امر سبب آن خواهد شد كه ضربه روحی به آن وارد شود و همين امر سبب آن خواهد شد كه اختلال سازگاری به وجود آيد .

 

سخن پايانی :

اميدوار هستيم از اين مقاله از سايت برتر‌ آموز نهايت بهره را كسب كرده باشيد ، در انتهای اين مقاله بايد چند نكته بسيار مهم را برای شما بازگو كنيم ، اول آنكه اگر شما حتی به يكی از اين موارد دچار شده ايد آن مورد را جدی بگيريد و توجه داشته باشيد كه اين مورد ميتواند بسيار خطرناك باشد ، دومين نكته بسيار مهم آن است كه بايد راهكار درمان را به صورت بسيار جدی پيش بگيريد و اين مورد را ميتوانيد با پزشك مربوطه نيز در ميان بگذاريد كنيد .

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .