هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود | ثبت نام
تبدیل واحد برتر آموز

آموزش تبدیل واحد برای تمامی دروس

دسته بندی : تحصیلی
1401/11/14

یکی از بحث‌های چالش‌ برانگیز در دنیای ریاضیات همیشه حفظ کردن تبدیل واحدها بوده است. خوب طبیعتا ما پاراکترهای زیادی رو برای تبدیل واحد مانند طول ، وزن ، حجم ، فشار ، مساحت و… داریم که طبیعتا حفظ کردن همه‌ی این موارد ممکن است کار سختی باشد. ما برای شما جدول کاملی از تمام این تبدیل واحدهارو طراحی کرده‌ایم که بدون مشکل برای حل مسائل مورد نیاز خود می‌توانید از این جداول استفاده نمایید. پس همراه برتر آموز باشید.

فهرست مطالب نوشته شده درباره‌ی انواع تبدیل واحد در این متن:

 • تبدیل واحد طول
 • بررسی تبدیل واحد حجم
 • تبدیل واحد زمان
 • بررسی تبدیل واحد مساحت
 • تبدیل واحد سرعت
 • بررسی تبدیل واحد وزن
 • تبدیل واحد دما
 • بررسی تبدیل واحد دما
 • تبدیل واحد نیرو
 • بررسی تبدیل واحد انرژی
 • تبدیل واحد شتاب

تبدیل واحد طول

در ادامه می‌خواهیم به تبدیل واحد طول بپردازیم. واحدهای طولی که شما ممکن است در هر مقطح تحصیلی خود از دبستان تا دکترا را مشاهده نمایید به شرح زیر است:

 1. متر (Meter)
 2. سانتی متر (Centimeter)
 3. اینچ (Inch)
 4.  فیت – پا (Foot – Feet)
 5. یارد (Yard)
 6. مایل (Mile)
 7. مایل دریایی (Nautical Mile)
 8.  فرسنگ – فرسخ
 9.  ذرع – اَرَش
 10.  گز
 11.  وجب
 12.  پوینت (Point)
 13.  دسی متر (Decimeter)
 14.  میکرون (Micron)
 15.  میلیمتر (Militimeter)
 16. میکرومتر (Micrometer)
 17.  نانومتر (Nanometer)
 18. پیکومتر (Picometer)
 19. فمتومتر (Femtometer)
 20.  فاتوم (Fathom)
 21.  چِین – زنجیر (Chain)
 22.  فرلانگ (Ffurlong)
 23. سال نوری (Light Year)
 24.  شعاع خورشیدی (Solar Radius)
 25.  (Unit Astronomical)
 26.  آنگستروم (Angstrom)
 27.  thou
 28. پارسک (Parsec)
 29. کیلومتر KM
 30. مایل mi

نانومتر nanom

دسی متر dmمایل miیارد  ydفوت ftاینچ inchکیلومتر kmمتر mسانتی متر cm

میلی متر mm

1000000

0.010.00062137120.00110.00330.039370.0000010.0010.1

1

10000000

0.10.000006210.0110.0330.39370.000010.011

10

1000000000

100.0006211.13.339.370.0011100

1000

تبدیل واحد طول برتر آموز

تبدیل واحدهای حجم

تبدیل واحد حجم نیز جزو یکی از مهمرترین و پرکاربردترین از انواع تبدیلات می‌باشد که در ادامه تمامی تبدیلات موجود را بررسی خواهیم کرد ، در این قسمت‌ها شما با تمامی واحدهای حجمی آشنا می‌شوید که خوب هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارد و حتی ممکن است از خواندن برخی از واحدهای حجمی نیز متعجب بشوید. معمولا در آموزش ریاضی در تلاشیم تا تمامی این تبدیل واحدها را به خوبی مسلط باشیم.

 1. لیتر (Liter)
 2. کیلو لیتر (Kilo liter)
 3. میلی لیتر (mililiter)
 4. دسی لیتر (deciliter)
 5. سانتی لیتر (centiliter)
 6. میکرو لیتر (microliter)
 7. نانو لیتر (nanoliter)
 8. پیکو لیتر (picoliter)
 9. دکا لیتر (dekaliter)
 10. سی سی (cc)
 11. متر مکعب (cubic meter)
 12. کیلومتر مکعب (cubic kilometer)
 13. مایل مکعب (cubic mile)
 14. سانتیمتر مکعب (cubic centimeter)
 15. میلیمتر مکعب (cubic millimeter)
 16. دسی متر مکعب (cubic decimeter)
 17. اینچ مکعب (cubic inch)
 18. فوت مکعب (cubic foot)
 19. یارد مکعب (cubic yard)
 20. گالن انگیس (gallon UK)
 21. گالن امریکا (gallon US)
 22. بشکه امریکا (barrel US)
 23. پاینت امریکا (pint US)
 24. پاینت انگلیس (pint UK)
 25. کورات امریکا (quart US)
 26. کورات انگلیس (quart UK)
 27. یک قاشق غذاخوری (tablespoon)
 28. قاشق غذاخوری امریکا (tablespoon US)
 29. یک قاشق غذاخوری انگلیس (tablespoon UK)
 30. قاشق چای خوری (teaspoon)
 31. یک قاشق چای خوری امریکا (teaspoon US)
 32. قاشق چای خوری انگلیس (teaspoon UK)
 33. لیوان (cup)
 34. قطره (drop)
 35. فنجان انگلیس (cup UK)
 36. اونس مایع امریکا (fluid ounce US)
 37. اونس مایع انگلیس (fluid ounce UK)
 38. تِزا (Taza)
دسی متر مکعبمیلیمتر مکعبکیلومتر مکعبکیلو لیترسانتی متر مکعبمتر مکعب M3سی سی CCدسی لیتر dsمیلی لیتر MLلیتر liter
110000001e-120.00110000.00110001010001
10100000001e-110.01100000.01100001001000010
1001000000001e-100.11000000.11000001000100000100

تبدیل واحد زمان

در اکثر مسئله‌های فیزیک شما نیاز دارید تا واحدهای مختلف زمانی را به یک دیگر تبدیل کنید تا بتوانید مسائل مربوطه را خیلی خوب حل کنید. ما به شما تمامی واحدهای زمانی موجود را نشان می‌دهیم سپس در جدول به بررسی تبدیل واحدها می‌پردازیم:

 1. میلی ثانیه (millisecond)
 2. نانو ثانیه
 3. ثانیه (second)
 4. روز (day)
 5. دقیقه (minute)
 6. ساعت (hour)
 7. هفته (week)
 8. ماه (month)
 9. سال (year)
 10. دهه (decade)
 11. قرن (century)
 12. هزار سال (millennium)

 

هفته

روزساعتدقیقهمیلی ثانیهثانیه
0.00000165343915343915350.0000115740740740740730.00027777777777777780.0166666610001
0.165343915343915351.157407407407407427.777777777777781666.6666666666667100000000

100000

تبدیل واحد مساحت

تبدیلات واحدی مساحت هم جزو تبدیلات پرکاربرد در عرصه ریاضیات می‌باشد که خوب مسلما باید به این موارد خوب آگاه باشید ، باز هم در ادامه واحدهای مساحت موجود را بررسی کرده و الگویی برای تبدیلات آن معرفی می‌نماییم.

 1. نانو متر مربع (Square Nanometer)
 2. دسی متر مربع (Square Decimeter)
 3. دکامتر مربع (Square Dekameter)
 4. مترمربع (Square Meter)
 5. میکرومتر مربع (Square Micrometer)
 6. سانتیمتر مربع (Square Centimeter)
 7. میلیمتر مربع (Square Millimeter)
 8. کیلومتر مربع (Square Kilometer)
 9. فوت مربع (Square Foot)
 10. اینچ مربع (Square Inch)
 11. مایل مربع (Square Mile)
 12. یارد مربع (Square Yard)
 13. هکتار (Hectare)
 14. جریب (Acre)
 15. تاون شیپ (Township)
 16. سکشن (Section)
 17. رود (Rood)
 18. بارن (Barn)
 19. آرپنت (Arpent)
 20. گوردا (Cuerda)
 21. پلازا (Plaza)
 22. پارسک مربع (Square parsec)

کیلومتر مربع

(Square Kilometer)

دسی متر مربع

(Square Decimeter)

هکتار (Hectare)نانو متر مربع

(SquareNanometer)

میلیمتر مربع

(Square Millimeter)

سانتیمتر مربع

(Square Centimeter)

مترمربع

(Square Meter)

0.000001

1000.00011000000000000000000100000010000

1

0.001

1000000.11e+21100000000010000000

1000

تبدیل واحد سرعت

در اکثر مسائل فیزیک خصوصا در آزمون‌های بزرگ مانند کنکور شما نیاز دارید تا یک سری از تبدیل واحدهای سرعت را انجام بدهید تا بتوانید مسائل خود را حل کنید. خوب در ادامه ما در جدول زیر الگوی خوبی را برای تبدیل واحد به شما نشان می‌دهیم.

 1. کیلومتر بر ساعت (kilometer per hour)
 2. یارد بر ساعت (yard per hour)
 3. متر بر ساعت (meter per hour)
 4. گره – نات (knot)
 5. ماخ (mach)
 6. ماخ (mach atm)
 7. متر بر ثانیه (meter per second)
 8. متر بر دقیقه (meter per minute)
 9. کیلومتر بر دقیقه (kilometer per minute)
 10. کیلومتر بر ثانیه (kilometer per second)
 11. سانتیمتر بر ساعت (centimeter per hour)
 12. سانتیمتر بر دقیقه (centimeter per minute)
 13. سانتیمتر بر ثانیه (centimeter per second)
 14. میلیمتر بر ساعت (millimeter per hour)
 15. میلیمتر بر دقیقه (millimeter per minute)
 16. میلیمتر بر ثانیه (millimeter per second)
 17. فوت بر ساعت (foot per hour)
 18. فوت بر دقیقه (foot per minute)
 19. فوت بر ثانیه (foot per second)
 20. یارد بر دقیقه (yard per minute)
 21. یارد بر ثانیه (yard per second)
 22. مایل بر دقیقه (mile per minute)
 23. مایل بر ثانیه (mile per second)
 24. سرعت نور در خلاء (Velocity of light in vacuum)
 25. سرعت صدا در آب خالص (velocity of sound in pure water)
 26. سرعت صدا در آب دریا (velocity of sound in sea water)
 27. گردش زمین (Earth’s velocity)

فوت بر ساعت

(foot per hour)

میلیمتر بر دقیقه (millimeter per minute)سانتیمتر بر دقیقه

(centimeter per minute)

متر بر ثانیه

(meter per second)

کیلومتر بر ساعت

(kilometer per hour)

متر بر ساعت

(meter per hour)

3.28083989516.66666666671.66666666670.00027777780.0011
3280.83989516666.66666666671666.66666666670.277777777811000

بررسی تبدیل واحد وزن

تبدیلات واحدی وزنی و جرمی برای تمامی دانش آموزان و دانشجویان آشنا است زیرا در تمامی مسائل مانند فیزیک ، شیمی و… همیشه نیاز بوده که ما از واحد یک وزنی به واحد دیگری برسیم.

تمامی واحدهای وزنی به شرح زیر است:

 1. کیلوگرم (kilogram)
 2. گرم (gram)
 3. پوند (pound)
 4. پوند تِرُی (pound – troy)
 5. قیراط (carat)
 6. اونس (ounce)
 7. اونس تِرُی (ounce – troy)
 8. تن استاندارد (ton)
 9. درام (dram)
 10. دین (dyne)
 11. گرین (grain)
 12. اسلاگ (slug)
 13. استون (stone)
 14. نیوتن (newton)
 15. کیلو نیوتن (kilonewton)
 16. میلی گرم (milligram)
 17. سانتی گرم (centigram)
 18. دسی گرم (decigram)
 19. دکا گرم (dekagram)
 20. مگا گرم (megagram)
 21. مگا تن (megatonne)
 22. تن انگلیس (ton UK)
 23. تن امریکا (ton US)
 24. کیلوتن استاندارد (kiloton)
 25. کیلوتن انگلیس (kiloton UK)
 26. کیلوتن امریکا (kiloton US)
 27. پنی ویت تِرُی (pennyweight – troy)
 28. کوارتر انگلیس (quarter UK)
 29. کوارتر امریکا (quarter US)
 30. میکرو گرم (microgram)
 31. مثقال
 32. چارک
 33. سیر
 34. گندم
 35. سوت
 36. خروار
 37. نخود
 38. من ری
 39. من تبریز
 40. من اصفهان
 41. من لرستان

مگا گرم (megagram)

مگا تن (megatonne)قیراط (carat)تن استاندارد (ton)پوند (pound)گرم (gram)

کیلوگرم (kilogram)

0.001

1e-950000.0012.204622621000

1

1

0.0000001500000012204.622621000000

1000

تبدیل واحدها برتر آموز

تبدیل واحد دما

در اکثر مسائل فیزیک و شیمی برای این که به جواب درستی برسید باید تبدیلات واحدی را به درستی انجام بدهید که یکی از این تبدیلات دما است. در ادامه تمامی تبدیل واحدهای دما را بررسی خواهیم کرد:

 1. سانتیگراد سلسیوس (Celsius)
 2. کلوین (Kelvin)
 3. فارنهایت (Fahrenheit)
 4. رانکین (Rankine)
 5. رومیر (Réaumur)
 6. رومر (Rømer)
 7. دلیزل (Delisle)
 8. نیوتن (Newton)

 

نیوتن (Newton)فارنهایت (Fahrenheit)کلوین (Kelvin)سانتیگراد سلسیوس (Celsius)
0.3333.8274.151
33018321273.151000

بررسی تبدیل واحد فشار

در مسائل شیمی و یا فیزیک به صورت زیاد با تبدیلات فشاری سر و کار داشته‌اید ، که باید فشارهای مختلف را محاسبه و به واحد دلخواه در مسئله تبدیل می‌کردید. تمامی واحدهای فشار به شرح زیر است :

 1. پاسکال (pascal)
 2. کیلو پاسکال (kilopascal)
 3. بار (bar)
 4. میلی بار (millibar)
 5. میکرو بار (microbar)
 6. پی اس آی (psi)
 7. اتمسفر (atmosphere)
 8. اگزا پاسکال (exapascal)
 9. پتا پاسکال (petapascal)
 10. ترا پاسکال (terapascal)
 11. گیگا پاسکال (gigapascal)
 12. مگا پاسکال (megapascal)
 13. هکتو پاسکال (hectopascal)
 14. دکا پاسکال (dekapascal)
 15. دسی پاسکال (decipascal)
 16. سانتی پاسکال (centipascal)
 17. میلی پاسکال (millipascal)
 18. میکرو پاسکال (micropascal)
 19. نانو پاسکال (nanopascal)
 20. پیکو پاسکال (picopascal)
 21. فمتو پاسکال (femtopascal)
 22. آتو پاسکال (attopascal)
 23. یک نیوتون بر مترمربع (newton per square meter)
 24. نیوتون بر سانتیمترمربع (newton per square centimeter)
 25. یک نیوتون بر میلیمترمربع (newton per square millimeter)
 26. کیلو نیوتون بر مترمربع (kilonewton per square meter)
 27. یک کیلو نیوتون بر سانتیمترمربع (kilonewton per square centimeter)
 28. کیلو نیوتون بر میلیمترمربع (kilonewton per square millimeter)
 29. دین بر سانتیمترمریع (dyne per square centimeter)

بررسی ادامه واحدها

 1. تن بر مترمریع (ton per square meter)
 2. کیلوگرم بر مترمریع (kilogram per square meter)
 3. یک کیلوگرم بر سانتیمترمریع (kilogram per square centimeter)
 4. کیلوگرم بر میلیمترمریع (kilogram per square millimeter)
 5. گرم بر مترمریع (gram per square meter)
 6. یک گرم بر سانتیمترمریع (gram per square centimeter)
 7. گرم بر میلیمترمریع (gram per square milimeter)
 8. سانتیمتر جیوه (centimeter mercury)
 9. میلیمتر جیوه (millimeter mercury)
 10. اینچ جیوه (inch mercury)
 11. فوت جیوه (foot mercury)
 12. متر آب (meter water)
 13. سانتیمتر آب (centimeter water)
 14. میلیمتر آب (millimeter water)
 15. اینچ آب (inch water)
 16. فوت آب (foot water)
 17. پوند بر فوت مریع (pound force per square foot)
 18. پوند بر اینچ مریع (pound force per square inch)
 19. پوندال بر فوت مریع (poundal force per square foot)
 20. تور (torr)
 21. اتمسفر فنی (atmosphere technical)
 22. باری (barye)

سانتیمتر جیوه

(centimeter mercury)

 نیوتون بر سانتیمترمربع(newton per square centimeter) نیوتون بر مترمربع(newton per square meter)سانتی پاسکال

(centipascal)

کیلو پاسکال

(kilopascal)

پاسکال

(pascal)

0.00075006380.000111000.0011
0.75006380.110010000011000

تبدیل واحد نیرو

نیرو جزو موارد بسیار مهم در دنیای فیزیک است که واحد‌های مختلفی دارد و قصد داریم در ادامه تمامی واحدهایی که ممکن است راجب به نیرو با آن سر و کار داشته باشید را بررسی نماییم :

 1. نیوتن (newton)
 2. کیلونیوتن (kilonewton)
 3. پوندال (poundal)
 4. دین (dyne)
 5. پوند (pond)
 6. کیلوپوند (kilopond)
 7. گرم نیرو (gram force)
 8. کیلوگرم نیرو (kilogram force)
 9. اونس نیرو (ounce force)
 10. تن نیرو (ton force)
 11. کیپ نیرو (kip force)
 12. پوند نیرو (pound force)
 13. کیلوپوند نیرو (kilopound force)
 14. اگزا نیوتن (exanewton)
 15. پتا نیوتن (petanewton)
 16. ترا نیوتن (teranewton)
 17. گیگا نیوتن (giganewton)
 18. مگا نیوتن (meganewton)
 19. هکتو نیوتن (hectonewton)
 20. دکا نیوتن (dekanewton)
 21. دسی نیوتن (decinewton)
 22. سانتی نیوتن (centinewton)
 23. میلی نیوتن (millinewton)
 24. میکرو نیوتن (micronewton)
 25. نانو نیوتن (nanonewton)
 26. پیکو نیوتن (piconewton)
 27. فمتو نیوتن (femtonewton)
 28. اتو نیوتن (attonewton)
 29. ژول بر متر (joule per meter)
 30. ژول بر سانتیمتر (joule per centimeter)
 31. پوند پا (pound foot)

مگا نیوتن (meganewton)

پوند (pond)کیلونیوتن (kilonewton)

نیوتن (newton)

0.000001101.97162130.0011
0.001101971.621311000

بررسی تبدیل واحد انرژی

انرژی جزو مفاهیم بسیار مهم در فیزیک می‌باشد که خوب طبیعتا واحدهای مختلفی هم دارد که در ادامه به بررسی مهم‌ترین و پرکاربردترین واحدها می‌پردازیم:

 1. ژول (joule)
 2. کیلو ژول (kilojoule)
 3. گیگا ژول (gigajoule)
 4. مگا ژول (megajoule)
 5. میلی ژول (millijoule)
 6. میکرو ژول (microjoule)
 7. نانو ژول (nanojoule)
 8. اتو ژول (attojoule)
 9. وات ساعت (watt hour)
 10. کیلو وات ساعت (kilowatt hour)
 11. گیگا وات ساعت (gigawatt hour)
 12. مگا وات ساعت (megawatt hour)
 13. وات ثانیه (watt second)
 14. نیوتن متر (newton meter)
 15. کیلو وات ثانیه (kilowatt second)
 16. کالری – تغذیه (calorie-nutritional)
 17. اسب بخار – ساعت (horsepower-hour)
 18. اسب بخار – ساعت (متریک) (horsepower-metric-hour)
 19. بی تی یو (btu) واحد حرارتی بریتانیا
 20. مگا بی تی یو (mega tbu) واحد حرارتی بریتانیا
 21. الکترون ولت (electron volt)
 22. کیلو الکترون ولت (kiloelectron volt)
 23. مگا الکترون ولت (megaelectron volt)
 24. ارگ (erg)
 25. کالری آی تی – (calorie-it)
 26. کیلو کالری آی تی – (kilocalorie-it)
 27. کالری تی اچ – (calorie-th)
 28. کیلو کالری تی اچ – (kilocalorie-th)
 29. تن ساعت – سردسازی (ton hour-refrigeration)
 30. نفت سیاه (fuel oil)
 31. گیگا تن (gigaton)
 32. مگا تن (megaton)
 33. کیلو تن (kiloton)
 34. مواد منفجره (ton-explosives)
 35. دین سانتیمتر (dyne centimeter)
 36. گرم-نیرو متر (gram-force meter)
 37. گرم-نیرو سانتیمتر (gram-force centimeter)
 38. کیلوپوند متر (kilopond meter)
 39. پوند-نیرو پا (pound-force foot)
 40. پوند-نیرو اینچ (pound-force inch)
 41. اونس-نیرو اینچ (ounce-force inch)
 42. پا پوند (foot pound)
 43. اینچ پوند (inch pound)
 44. پوندال پا (poundal foot)
 45. ترم امریکا (therm us)
 46. ترم استاندارد (therm ec)
 47. انرژی هارتری (hartree energy)
 48. ثابت ریدبرگ (rydberg constant)
 49. بشکه نفت امریکا (barrel of oil equivalent us)
 50. لیتر اتمسفر (liter atmospheres)
 51. گالن اتمسفر انگلیس (gallons-atmosphere uk)
 52. گالن اتمسفر امریکا (gallons-atmosphere us)
 53. کیلوگرم (kilogram)

لیتر اتمسفر (liter atmospheres)

نیوتن متر (newton meter)کیلو وات ساعت (kilowatt hour)مگا ژول (megajoule)کیلو ژول (kilojoule)

ژول (joule)

0.0098692327

12.778e-70.0000010.001

1

9.86923267

10000.00027777780.0011

1000

تبدیل واحد شتاب

در اکثر مسائل مربوط به فیزیک نیاز تا شتاب یک جسم را بدست آوریم بنابراین باید واحدهای این مفهوم را بلد باشیم و بتوانیم از یک واحد به واحد دیگری تبدیل نماییم.

 1. متر بر مجذور ثانیه (meter per square second)
 2. دسی متر بر مجذور ثانیه (decimeter per square second)
 3. کیلومتر بر مجذور ثانیه (kilometer per square second)
 4. کیلومتر بر مجذور ثانیه (kilometer per square second)
 5. دکامتر بر مجذور ثانیه (dekameter per square second)
 6. سانتیمتر بر مجذور ثانیه (centimeter per square second)
 7. سانتیمتر بر مجذور ثانیه (centimeter per square second)
 8. میکرومتر بر مجذور ثانیه (micrometer per square second)
 9. نانومتر بر مجذور ثانیه (nanometer per square second)
 10. پیکومتر بر مجذور ثانیه (picometer per square second)
 11. فمتومتر بر مجذور ثانیه (femtometer per square second)
 12. اتومتر بر مجذور ثانیه (attometer per square second)
 13. گال (gal)
 14. میلی گال (miligal)
 15. میکرو گال (microgal)
 16. مایل بر مجذور ثانیه (mile per square second)
 17. یارد بر مجذور ثانیه (yard per square second)
 18. فوت-پا بر مجذور ثانیه (foot per square second)
 19. اینچ بر مجذور ثانیه (inch per square second)
 20. نات بر ثانیه (knot per second)
 21. شتاب گرانش (acceleration of gravity)

 

شتاب گرانش

(acceleration of gravity)

سانتیمتر بر مجذور ثانیه

(centimeter per square second)

کیلومتر بر مجذور ثانیه

(kilometer per square second)

متر بر مجذور ثانیه

(meter per square second)

0.10197162131000.0011
101.971621310000011000

 

نویسنده : تارا محمدزاده

تارا محمدزاده هستم دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی. در زمینه سئو ، تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنم. سابقه کاری در زمینه تولید محتوا و سئو موضوعات فناوری ، دیجیتال و... دارم. خوشحالم که از نوشته های من استفاده می کنید.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *