هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود | ثبت نام
ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

ماتريس چيست ؟‌( ترفند های ماتريس swot )+ توضيحات تكميلی

دسته بندی : فناوری
1400/09/14

ماتريس چيست ( ترفند های ماتريس swot ) ؟ آيا آن كاربردی‌ دارد ؟ چه كسانی اين مورد را ميشناسد ؟

به طوری كلی‌ ماتريس به معنای يك استراتژی برای يك سازمان و يا شركت هایی است كه با توجه به آن صلاحيت های مورد نظر آنها مورد بررسی نيز قرار ميگيرند ولی اين صلاحيت ها‌ و شناسایی ها چگونه مورد بررسی قرار ميگيرند ؟ در اين مقاله از سايت برتر آموز قصد بر آن داريم كه ترفند های ماتريس swot را برای شما شرح داده و اينكه چگونگی استفاده كردن از آنها را برای‌ نشر بيان كنيم .

كلمه ماتريس مخفف چندين كلمه است كه از اصطلاحات اينگليسی برگرفته شده است ، به طور كلی از چهار كلمه هایی به معنای نقاط قوت ، نقطه ضعف و نقطه عطف و تهديداتی كه در آينده ممكن است شما را در برگيرد و تمام پيشرفت ها و … . با توجه به اين ويژگی ها قرار بر اين است كه سازمان ها مورد بررسی قرار بگيرند ، اما اين موارد چه كمكی به آنها ميكند ؟ آنها ميتوانند تمام نقاط ضعف خود را به صورت دقيق نيز آناليز كرده و تمام راهكار هایی كه ميتواند به آنها كمك كند را اجرا ميكنند .

ماتريس يك روش است كه ما ميتوانيم از آن استفاده كنيم ، و تمام استراتژی های آن را ( سوييت ) ميگويند ، بسياری از كارشناس های بسيار موفق هستند كه بر اين باورند با استفاده از ترفند های ماتريس ميتوان يك دستور العمل بسيار قدرتمندی تهيه كرد و با توجه به آن كار هایی را از سر گرفت . ( اما نكات بسيار مهمی نيز وجود دارد ، كه ميتواند با ما در اين زمينه و بازاريابان نيز كمك كند كه در ادامه با آنها نيز بيشتر آشنا خواهيم شد )

 ترفند های ماتريس swot از چند بخش تشكيل شده است ؟

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

در ابتدای مقدمه توضيحات نسبتا كاملی داده شده است تا اينكه شما با اين قضيه آشنا شويد ، اما حال نوبت آن است كه سراغ بخش های مهم ترفند های ماتريس swot رفته و آنها را نيز برای شما جداگانه شرح دهيم :

  • دامنه ها : دامنه ها نيز به دو صورت خارجی و داخلی تقسيم ميشودند ؛ داخلی به منظور نقاط قوت است ( افراد در دامنه داخلی تمام جوانب را نيز بررسی كرده و سعی بر اين داشته اند كه آنها را آناليز كنند ) ، دامنه های خارجی كه به منظور فرصت های پيش رو و تهديدات مهم است ( برای يك سازمان خيلی مهم است كه اين دو نكته را سر لوحه خود قرار بدهند به اين دليل كه اگر برای شما فرصتی پيش آيد با بهترين راه و روش ممكن از آن استفاده كرده و نبايد فرصت سوزی ايجاد كنيد ، عامل متضاد‌آن نيز تهديدات است كه ممكن است برند های شما را زمين گير كند كه متخصصان ميتواند آنها را پيش بينی كرده و با آنها مقابله كنند )

 

  • ماهيت : بر اساس ماهيت ها نيز به صورت عوامل مثبت و عوامل منفی نيز تقسيم ميشود كه در ادامه با هر يك از آنها به صورت كامل بحث خواهيم كرد .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

نقاط قوت (‌ Strenghts ) : در بخش بالایی توضيحات نسبتا كمی فقط در رابطه با آشنایی شما در اين موضوع عنوان كرده ايم و حال نوبت آن فرا رسيده كه تمام جوانب را برای‌ شما عنوان كنيم ، اول آنكه شما بايد برای‌ يك نقطه قوت بسيار خوب با نام تجاری قدرتمند شروع كنيد ( به اين دليل كه مخاطب ابهت شركت و سازمان شما را با آن نام نيز به خاطر بسپارد ) ،‌ ارائه خدمات بسيار ارزنده به مشتری خود و بررسی انتقادات و پيشنهادات ( اين عوامل بر برند های شما و نام تجاری و شهرت و محبوبيت نيز اثر بسيار ويژه ایی ميگذارد ، به آن گونه اگر شما برای كالایی كه به افراد ميدهيد گارانتی پس از فروش و يا تعويض قرار دهيد افراد بر اين باور هستند كه اجناس شما مورد اطمينان است و از آنها بساير استفاده ميكنند و نام شركت شما بر سر زبان ها خواهد افتاد ) .

يكی‌ از عوامل بسيار مهم داشتن يك استراتژی بسيار قدرتمند است و يا به اصطلاح شما بايد در اين حوزه ها سياست داشته باشيد و با توجه به فكر خلاقانه خود شايستگی هایی را برای خود رقم بزنيد . ( پيشنهاد ما به شما آن است كه قبل از آنكه سراغ هر روش برويد آن را مورد بررسی قرار داده و تمام ماهيت های آن را بسنجنيد )

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

نقاط ضعف : نقطه ضعف های يك سازمان نقاط بلعكس قوت است ، به آن معنا كه كاملا بر عكس آن است ، برای مثال نداشتن يك نام تجاری بسيار مناسب و يا اينكه كارشناسان مناسبی را استخدام نكنيد باعث پس روی شما خواهد شد ؛ اما چگونه ؟ برای درك بهتر شما از اين موضوع بهتر است كه يك مثال ساده برای شما زده شود ، تصور كنيد شما يك كارشناس نا مناسب را استخدام كرده و آن از هيچ يك از استراتژی های مناسب آگاه نيست و همين مورد باعث ان خواهد شد كه هزينه های بسيار بالایی برای شما رغم بخورد . ( اگر شما با اين موارد مواجه شده ايد پيشنهاد ما به شما آن است كه تمام فعاليت خود را به يكباره نيز مورد بررسی قرار داده و با توجه با هر يك از رويداد هایی كه انجام داده ايد خود را مورد آناليز قرار دهيد و اين كار باعث متوجه شدن شما از كار های اشتباه در مورد شركت خواهد شد )

فرصت ها : به طور كلی تمام موارد مطلوب  كه باعث ميشود شما از رقبا پيشی بگيريد را فرصت می نامند ، اما چگونه بايد از آن استفاده كرد ؟ پيشنهاد ما به شما آن است كه بايد تمام پيشرفت رقبا را مورد بررسی قرار بگيريد و مشاهده كنيد كه چه عواملی باعث بی نقص شدن آن ها ميشود ، اما در برخی‌ از مواقع ها متوجه آن خواهيد شد رقبا در برخی از مواقع از شما خيلی ضعيف تر هستند و حال نوبت شما است كه در رابطه با آن زمينه از آنها پيشی گرفته و منجر به آن شويد كه ديگر آنها نتوانند با شما رقابت كند ، يكی ديگر از عوامل های مهم موقعيت بازاری و بازريابی است ( به آن معنا كه در برخی از مواقع ها قيمت اجناس و كالا ها بالا ميرود و يا اينكه تورم در آن كالا افزايش ميابد ، افراد كم تجربه نيز همان لحظه قيمت كالا را افزايش ميدهند ، ولی افرادی كه در اين حوزه سر رشته دارند تخفيف هایی‌ را در رابطه با آن كالا قرار ميدهند و همان مورد باعث خواهد شد كه از ساير رقبا در فروش پيشی بگيرند ) .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

تهديدات : افراد معنای كلمه و لغوی تهديدات را با كار آمد بودن آن نيز اشتباه میگيرند ، تهديد ها به آن معنا مورد خطر قرار گرفتند توسط افراد ديگر نيست و معنای لغوی آن در رابطه با ترفند های ماتريس كاملا متفاوت خواهد بود ، عوامل محيطی كارمندان نيز ميتواند اين تهديدات را برای سازمان رغم بزند به آن معنا كه هر رويدادی كه در آينده ميتواند رغم بزند را با ساير افراد اشتراك گذاشته و سبب آن خواهند شد كه اسم و پيشرفت شركت پس رفت كند و يا اينكه اعتصاب كارمندان نيز ميتوان اين تهديدات را كامل تر كند ؛ تا به اينجا تمام عوامل داخلی تهديدات را مورد بررسی قرار داده ايم و حال نوبت آن است كه عوامل خارجی‌ را مورد بررسی قرار دهيد ، برای درك بهتر شما زا اين موضوع مثال های ساده عنوان خواهيم كرد  ، تصور كنيد كه شما يكی از كالای خود را وارد كانال قيمتی مناسبی كرده ايد و شركت ديگر همان كالا را با قيمت بسيار كمی به فروش ميگذارد و همين مورد باعث آن خواهد شد كه شركت خود شما مرود بحرانی با توجه به بازخورد كم رو به رو شود . ( توجه داشته باشيد اگر رقبا خود شما را وارد اين جنگ كرده اند شما بهتر است كالای گران قيمت آنها را وارد بحران بازخوردی كنيد )

چگونه برای تحليلات ترفند های ماتريس swot برنامه ایی داشته باشيم ؟

تا به اينجای مقاله تمام مواردی كه بايد بدانيد عنوان شده است و اما برای بهتر جلو بردن آنها بايد برنامه ایی‌ داشته باشيد تا از آن عمل كنيد :

1 – هدف گزاری و مورد آناليز قرار دادن : يكی‌ از ساز و كار های ابتدایی كه ممكن است همه ی ما آن را بدانيم هدف گزاری‌ بين كار هایی است كه ما ميخواهيم آن را در آينده انجام بدهيم نيز است ، اما نحوه انتخاب هدف مناسب است ، پيشنهاد ما به شما آن است كه ميانه را انتخاب كنيد به آن دليل كه شما تازه سازمانی را تاسيس كرده ايد و بهتر است از اهداف كوچك شروع كرده و بعد از گذر زمان هدف های بسيار بزرگی را با توجه به شناخت قدرت انتخاب كنيد ، يكی‌ ديگر از موضوعات بسيار مهم را ميتوان تحقيق كردن و به اصطلاح آناليز كردن ميتوان اطلاق كرد به آن دلايلی كه در بخش ابتدایی مقاله عنوان شده است شما بايد رقبای مورد نظر خود را بشناسيد ( بايد بدانيد در چه زمينه هایی قدرتمند هستند و يا اينكه در چه حوزه های ضعيف و قابل شكست خواهند بود ) و اينكه بتوانيد از آنها به صورت بسيار دقيق استفاده كنيد بدون انكه به خود ضربه بزنيد .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

2 – شناسایی مشكلات مالی : يكی از معضلات بسيار بزرگ هر سازمان را ميتوان مشكلات مالی دانست به آن معنا كه تمام موارد و چرخه باز خوردی آنها از طيف مالی نيز عبور ميكند و كم و كاستی های بسيار كوچكی ميتواند مشكلات بسيار بزرگی را رغم بزند ، اين عامل را ميتوان يك تهديد بسيار بزرگ دانست ، علاوه بر تمام اين موراد شركت و سازمان های بسيار گسترده ایی با توجه به اين موضوع نيز شكست خورده اند و يا اينكه با شكست تحميل گشته اند ،‌ اما تمام آنها يك مشكل مشابه داشته اند و آن نيز هم نداشتن نيروی قايل اعتماد است و بر اساس اين انتخاب هم ضربه هآی بزرگی دريافت كرده اند .

 

سخن پايانی :

اميدوار هستيم از اين مقاله از سايت برتر آموز نيز نهايت بهره را كسب كرده باشيد و بتوانيد از آنها استفاده كنيد ، در انتهای ذكر چند نكته مهم است كه بايد در رابطه با آن نيز صحبت هایی صورت گيرد ، در اين مقاله صحبتی از ميزان درامد كارشناسان نشده است و بايد شما بدانيد در اين حوزه درآمد هایی متفاوتی وجود دارد و اينكه كارشناسان ميزان درامد آنها با توجه به پروژه هایی ‌است كه انتخاب ميكنند ، در مورد ترفند های ماتريس  swot  تمام اين موارد در يك شركت هم ممكن است رخ بدهد و در واقع به آن رويداد گره خوردگی نيز اطلاق ميشود .

 

 

نویسنده : سورنا بابایی

سورنا بابایی ( sorena babaie ) هستم ، علاقه مند به حوزه فناوری و سلامت (‌پزشكی ) و دانشجوی دوره تخصصی سئو و ديجتال ماركتينگ ، اميدوار هستم از تمامی مطالب منتشر شده از طرف بنده رضايت كامل و نهايت بهره را كسب كرده باشيد و بهتر است تمامی مطالب آموزنده را به دوستان عزيزمان منتقل كنيم .

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *